Top sellers

Specials

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK
“Ambasadorii Ruffwear în România”

Ambasadorii Ruffwear în lume – Misiune: Trăieşte Aventura!


Ambasadorii Ruffwear întruchipează în întreagă lume cultura brandului, adică dragostea pentru mișcarea în natură și momente minunate petrecute alături de stăpâni. Aceștia inspiră şi provoacă compania în mod continuu să dezvolte mecanisme, accesorii şi echipamente care satisfac nevoile celor mai exigenţi sportivi în cele mai solicitante condiţii.

 

Ruffwear consideră că interacţiunea prin diverse activităţi în aer liber (skijoring, bikejoring, boardjoring, căţărare liberă, alpinism, surfing, mersul pe placă, cros, alergare, marş, trasee montane, vânătoare, plimbările de agreement pline de joacă etc) construieşte legături puternice între oameni şi câini, ceea ce face fiecare aventură mai distractivă.

 

Astfel, misiunea Ruffwear este aceea de a construi accesorii şi echipamente pentru căţei, produse care crează plăcere crescută atunci când sunt testate atât de blănoși, cât şi de oamenii care îi însoţesc., oferind în acelaşi timp un nivel ridicat de siguranţă şi confort.


La sfârşitul zilei, Ruffwear crede că toată muncă merită efortul depus datorită legăturii uimitoare cu câinii noştri şi a capacităţii extraordinare a acestora de a ne motiva să ieşim şi să explorăm.

 

Câini ne încurajează „să ne urmăm şi noi nasul” doar pentru a vedea unde ne duce fiecare experiență, îmbunătăţind fără urmă de îndoială sănătatea, viaţa şi perspectivele noastre.


Așadar, combinaţi apetitul unui câine pentru explorare cu echipamentul potrivit de la Ruffwear şi veţi fi pregătit pentru încă o mare aventură!


_________________________________________________________________________________________________

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Ambasadorii Ruffwear în România” este SC CATTITUDE BRANDS SRL cu sediul în Soseaua Gh. I Sisesti 225C, spatiu 2S3, Sector 1, Bucuresti, Înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/13893/2015, CUI RO35223315, titulară a contului IBANRO79UGBI000013202244RON deschis la Garanti Bank, reprezentată de SIMION ANCA IOANA - ADMINISTRATOR, denumită in continuare „Organizator”.

 

Concursul „Ambasadorii Ruffwear în România” (denumit in continuare „Concurs”) se va desfăşura la nivel naţional, în perioada 1 – 28 februarie 2017, în conformitate cu prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

 

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Participanţii se pot înscrie în Concurs în perioada 1 – 28 februarie 2017, pe pagina de Facebook a evenimentului „Ambasadorii Ruffwear în România”. https://www.facebook.com/Ambasadorii-Ruffwear-in-Romania-594307710768702/

 

 

SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condiţiile prezentului regulament şi care urmează indicaţiile prezentate în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afară oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Pentru a se înscrie în Concurs, participanţii trebuie să deţină un cont de Facebook completat cu o adresă de email validă şi nume/prenume reale. Dacă nu aveţi cont de utilizator, va puteţi crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

 

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în Concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară doar online, pe pagina Facebook “Ambasadorii Ruffwear in Romania” https://www.facebook.com/Ambasadorii-Ruffwear-in-Romania-594307710768702/

 

Utilizatorii se pot înscrie în Concurs postând pe Facebook o aplicaţie constând într-un text de maximum 500 cuvinte şi 3 poze care să corespundă criteriilor menţionate la SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI. Se va asigura că fotografiile şi profilul de Facebook să fie publice.
În Concurs sunt eligibile toate textele şi fotografiile înscrise în campania „Ambasadorii Ruffwear în România” CÂŞTIGĂTORULUI începând cu data de 1 Februarie, ora 00:01 am şi care respectă criteriile de mai sus.

 

Toţi participanţii îşi dau acordul implicit prin prezentul Regulament ca Organizatorul să preia cele mai bune aplicaţii şi poze şi să le posteze pe pagina https://www.cattitude.ro/blog/ ori de câte ori consideră necesar, fără a mai solicita acordul în scris sau verbal al participanţilor.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Vor fi desemnaţi 3 Ambasadori Ruffwear, câştigătorii Concursului desfăşurat în perioada 1–28 februarie 2017, fiecare fiind premiat cu:

 • un echipament Ruffwear complet constând în ham, lesă şi zgarda din colecţia Ruffwear 2017, în conformitate cu caracteristicile fiecărui câştigător
 • 25% reducere la toate produsele Ruffwear achiziţionate de stăpâni pentru fiecare câştigător pe perioada următorilor 3 ani.
 • sesiune profesională foto/video în natură
 • pachet complet de styling, masaj şi grooming oferit de Cattitude Petspa http://petspa.cattitude.ro/ de 2 ori pe an, la alegerea câștigătorilor
 • pachet de lecţii de dresaj
 • bilet de intrare la show-ul Cesar Millan, evenimentul “Once Upon a Dog Tour”, 21 martie 2017
 • cadou surpriză oferit de Organizator


Premiul are o valoare totală de aproximativ 1000 euro (cu TVA).


Premiul va fi anunţat de către Organizator pe data de 11 Martie 2017, la o locaţie ce va fi ulterior comunicată pe pagina de Facebook a Concursului.
Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu un alt premiu şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. În cazul refuzului potenţialului câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să între în posesia premiului, refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară etc.) sau în cazul imposibilităţii validării sale conform Regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a redistribui premiul.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI.

OBLIGAŢIILE CÂŞTIGĂTORULUI

Câştigătorul potrivit regulamentului de mai sus va fi desemnat de către un juriu care va fi anunţat pe pagina de Facebook a Concursului în maximum 3 zile de la afişarea publică a acestui Regulament.


Criteriile de selecţie a câştigătorului


Juriul va selecta o lista scurtă de 15 participanţi finali din rândul aplicaţiilor de pe Facebook , conform criteriilor menţionate mai jos. Se vor alege şi 3 rezerve.


Juriul va analiza aplicaţiile postate pe Facebook (text de maximum 500 cuvinte şi 3 poze) şi va desemna din rândul participanţilor trei (3) câştigători care reprezintă cel mai bine filosofia Ruffwear în lume şi care o pot promova şi în România:

 

 • Stil de viaţă modern, activ, sportiv, plin de energie
 • Legătură puternică om-căţel, existenţa unei comunicări şi a unei relaţii speciale, integrate în acest stil de viaţă dinamic şi plin de viaţă
 • Desfăşurarea de activităţi sportive în tandem (om – căţel) care inspiră la activităţi în aer liber şi aventuri, cum ar fi: skijoring, bikejoring, boardjoring, căţărare liberă, alpinism, surfing, mersul pe placă, cros, alergare, marş, trasee montane, vânătoare, sărituri, sporturi cu bicicleta, trasul cu sănii pe zăpadă, plimbările de agreement pline de joacă etc

  Obligaţiile câştigătorului


Câştigătorul Concursului va avea obligaţia, odată desemnat, să respecte următoarele reguli pe perioada a 3 ani de la data câştigării Concursului:

 

 • Va promova produsele Ruffwear în exclusivitate conform misiunii, calităţii şi caracteristicilor companiei, aşa cum vor fi comunicate de către Organizator. Promovarea oricăror altor branduri se va face cu acordul în scris al Organizatorului
 • Va acorda suport prin prezenţa şi promovarea imaginii Organizatorului, la cererea acestuia, la toate evenimentele la care acesta este participant, produce sau sponsorizează direct sau indirect
 • Să nu aducă prejudicii de imagine şi reputaţie prin natura conduitei şi activităţilor desfăşurate zi de zi atât asupra brandului Ruffwear, cât şi Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Juriul va selecta o lista scurtă de 15 participanţi finali din rândul aplicaţiilor de pe Facebook conform criteriilor menţionate anterior.
În cazul în care nominalizaţii de pe lista scurtă nu răspund în termen de 72 de ore de la notificările Organizatorului, nu trimit documentele sau detaliile solicitate de Organizator sau au furnizat date de contact eronate/incomplete, aceştia îşi pierd dreptul de a fi incluşi pe lista scurtă şi locul acestora se va acorda primei rezerve. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de el. La înmânarea premiului câştigătorul trebuie să semneze procesul de predare-primire a premiului.
Ambasadorii Ruffwear, în număr de 3, vor fi desemnaţi şi îşi vor primi Premiul numai în cadrul evenimentului organizat pe 11 martie.

Tuturor participanţilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul Concursului şi numele câştigătorilor prin intermediul paginii de Facebook și a site-ului cattitude.ro

 

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 28 februarie, ora 11:59 pm şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră - de natură a face imposibilă derularea.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit şi poate fi accesat de pe pagina Facebook a Concursului în secţiunea Evenimente şi pe site-ul evenimentului, aici. Prin înscrierea în Concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze Regulamentului. Orice modificări ale Regulamentului vor fi comunicate pe pagina de Facebook.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină, să vireze şi să declare impozitul pe veniturile obţinute din premii de către câştigător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiul oferit, acesta fiind în sarcina persoanei câştigătoare. Participanţilor în Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (legate de depunerea aplicatiilor etc), precum şi cele de transport până la locaţia de desemnare a câştigătorilor şi înmânarea premiilor.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competenţe.

Cattitude Brands Srl